kinnmark_svart v2
Välkommen Om oss Tjänster Kontakta oss FTP

Tjänster

Urval


Adresser är en förutsättning för att göra en postal undersökning. Ibland har våra uppdragsgivare egna adresser men väldigt ofta ombesörjer vi urvalsdragning. Kinnmark Information ger Dig tillgång till de flesta adresskällor som finns på marknaden. Detta innebär att vi har möjlighet att selektera från det register som passar Dig bäst,

till samma pris som om Ni skulle vända Er direkt till de olika adresskällorna.

 

Vi arbetar bl a med SCB (Statistiska Central-byrån), Vägverket, Befolkningsregistret, D&B och Telia m.m.

 

Tryckproduktion, printning


Formuläret skall inte bara vara lättförståligt och informativ. Den skall också vara rätt utformad för att klara all efterbearbetning. Vi vet vilka krav som ställs för att det skall fungera fram till mottagaren och tillbaka. För att kunna erbjuda Dig bästa pris och kvalitet i tryckproduktionen så har vi ett flertal olika samarbetspartners. Detta beroende på t.ex. trycksakens utformning, storlek och upplaga. Vi ser helt enkelt till att den produktion som vi tillsammans med våra kunder gör, hamnar i rätt tryckpress. Med hjälp av vår nya printer kan vi enkelt koppla på variabel data.

 

Från informationsbasen kopplar vi adresser till följebrev och streckkoder till formulär, för att på så sätt hålla intervjupersonen anonym men ändå behålla bakgrundsvariablerna.

 

Hantering, distribution


När vi har kommit så här långt i undersökningen är det dags att få ut den till intervjupersonerna. Ofta är det mycket ont om tid och distributionen skulle helst ha "gått igår". Hanteringen kan uföras både manuellt och maskinellt. När det gäller den manuella hanteringen så har vi projektanställd personal som kan anlitas med mycket kort varsel. Vi kan hjälpa Er med det mesta såsom kuvertering, etikettering, printning m.m.

Vi hjälper Dig med Dina önskemål och ser till att allt distribueras i rätt tid, på rätt sätt!

 

Svarshantering, statusrapportering


Genom våra skräddarsydda databaser lägger vi in urvalet med de olika bakgrunds-variablerna. När vi sedan tar hand om svaren, så läser vi dagligen in de inkomna formulären som sedan rapporteras till Er via en statusrapporter. Detta ger Er en unik delaktighet i fältarbetet vad gäller inkomna formulär, returer, bortfall m.m.

Vid fältstopp erhåller Ni även all data innehållande utskicksdatum, inkometdatum fördelat per intervjuperson med de olika bakgrunsvariablerna.

 

Scanning


Att läsa data från papper kallas i dagligt tal för scanning och OCR-tolkning (Optical Character Recognition). Fler än 8 000 dokument går dagligen säkert och effektivt igenom våra produktionssystem. Enkäter inkommer till oss i pappersformat och levereras tillbaka till uppdragsgivaren på överenskommet format. Ni erhåller om så önskas de inkomna formulären i bildformat om det exempelvis är vissa delar i dokumentet som Ni vill validera själva.

Vår scanner och erfarenhet står till ert förfogande.

 

Databearbetning


Insamlad data kan levereras i en rad olika format så som SPSS, Excel, textfil m.m. Vi levererar analysbara filer i statistikprogrammet SPSS, med etiketter så att det endast är att ta fram de tabeller och genomföra de analyser Du vill, utan någon vidare databearbetning från Din sida. Vi kan även med hjälp av våra samarbetspartners färdigställa tabellmaterial i den miljö Du önskar. Ett exempel är tabeller i Excel för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna göra grafer och diagram. Även färdiga, mer långtgående, analyser kan genomföras. Hos oss får Du all den uppbackning och avlastning Du behöver för en framgångsrik postal undersökning!

 

Ring oss för en förutsättningslös diskussion nästa gång Ni planerar en undersökning.

 

Att kontakta oss kostar inget - det lönar sig!