Datainsamling

VIA postala- och webbundersökningar

Hur kan vi hjälpa er?

Tryckproduktion-&print

Hantering & distribution


statusrapportering

Scanning-&databearbetning

Kontakta oss

Vallenvägen 18 444 60 Stora Höga

Tel: 0303-798250
Fax: 0303-798380

magnus@kinnmark.se
vivika@kinnmark.se